ENDÜSTRİNİN KAYNAĞI: KAYNAK MAKİNALARI

İmalat sanayii içinde önemli alanlardan olan kaynak teknolojileri, imalattaki gelişmeler doğrultusunda büyüme göstermeye devam ediyor.

İmalat sanayii içinde önemli alanlardan olan kaynak teknolojileri, imalattaki gelişmeler doğrultusunda büyüme göstermeye devam ediyor. Kaynak teknolojileri başta otomotiv olmak üzere ulaştırma, inşaat, altyapı, enerji, gemi inşa ve enerji santralleri gibi birçok alanda stratejik önem taşıyor ve bu önemli sektör teknolojinin gelişimi ile birlikte hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Teknolojide yaşanan bu hızlı gelişmeler sektörde yeni kaynak yöntemlerini ortaya çıkıyor. Türkiye’de kaynak teknolojilerinin gelişimi son 10 yılda hızla artarken, her geçen gün robot ve otomasyona yönelik akıllı makinalar öne çıkıyor. Yeni sanayi devrimi ile birlikte teknoloji alanındaki gelişmeler ışığında, robot ve akıllı makinalar gibi yeni çözümlerle sektörün üretim ve ihracatı da artıyor.

“Kaynak makinaları sektörü Türkiye ekonomisinin üzerinde bir büyüme rakamına ulaştı”

İmalat sanayii içinde önemli uygulamalardan olan kaynak makinaları, genel imalat sektöründeki gelişmeler doğrultusunda büyüme kaydediyor. Son yıllarda Türkiye’nin artan üretim rakamlarıyla birlikte, kaynak sektörü de yeni yatırım ve ürünlerle gelişimini sürdürüyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 büyüdü. Sektörlere bakıldığında, zincirlenmiş hacim endeksiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre sanayi yüzde 5,3, inşaat ise yüzde 3,7 artış gösterdi. Söz konusu artış rakamlarına bakıldığında, kaynak teknolojileri sektörü Türkiye ekonomisinin üzerinde bir büyüme rakamına ulaştı.

Ar-Ge merkezlerinde artış yaşanıyor Kaynak teknolojisi tüm imalat tekniklerini kapsıyor. Kurumsallaşmış firmalar, Ar-Ge merkezleri ile teknolojik ürünler geliştirerek faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ar-Ge merkezi kuran firma sayısında son yıllarda yaşanan artış da dikkat çekiyor. Kaynak sektörü hem teknoloji, hem de ürün kalitesi anlamında geleceğe yönelik bir hazırlık içinde. Yeni nesil akıllı kaynak makinaları ve elektrotlu ürünler global pazarda tercih ediliyor. Türkiye’nin global pazardaki payını artırması için teknolojik ürün imalatına odaklanılması gerekiyor. Türkiye kaynak sektörü, kaynak makinaları ve kaynak elektrotları ve lehim telleri gibi ekipmanların üretiminde Avrupa standartlarını yakalamış durumda. Ulaşılan kalite ile birlikte sektörün rekabet gücü de artıyor.

“Kalitesiz üretim, ithalat ve yüksek maliyet en büyük problem”

Hızla büyüyen bu sektörde sorunlarda yok değil. Yaşanan en büyük problemlerin başında; kalitesiz üretim, ithalat ve yüksek üretim maliyetleri olarak gösteriliyor. Metal piyasasındaki hızlı fiyat artışları ile diğer hammadde ve enerji fiyatlarındaki artış, Türkiye’nin birçok sektöründe olduğu gibi kaynak teknolojilerinde de üreticinin önündeki en büyük engellerden biri olarak gösteriliyor. Döviz kurlarındaki artış her ne kadar ihracatçıyı olumlu etkileyebilecek bir gelişme olsa da hammadde konusunda dışa bağımlı olan üretim kurlardan da etkileniyor.

Kaynak sektöründe en ciddi konulardan biri ise yetişmiş ara eleman sorunu. Zor kaynak uygulamaları için birçok üretici sektör yetişmiş kaynakçı bulamazken, kaynak sektöründe de üretim için kalifiye eleman bulamamanın sıkıntısı yaşanıyor. Bu konuda meslek liselerinin daha iyi eğitim vermesi ve staj sürelerinin uzatılması yönünde görüşler belirtiliyor.

ORTAK PROBLEM, STANDART DIŞI ÜRETİM VE VASIFLI İŞ GÜCÜ AÇIĞI

Kaynak Makinaları ve Ekipmanları sektörünü ele aldığımız eylül sayımızda, söktürün sıkıntılarını ve akabinde çözümleri hakkında sektör liderlerinden fikir alarak siz okuyucularımıza yansıtmaya çalıştık. İşte o açıklamalar;

“Ortak problem vasıflı işgücü açığı”

Eczacıbaşı-Lincoln Electric Askaynak Pazarlama Müdürü Uğur Bayram’ın kaynak sektörüne ilişkin değerlendirmelerinde şu açıklamalarda bulundu: “Bugün birçok sanayi şirketinin ortak probleminin vasıflı işgücü açığı olduğunu söyleyebilirim. Askaynak gibi kaynak sektöründe aktif olan, kaynak sarf malzemeleri ve ekipmanları üreten firmalar için de en önemli problem vasıflı kaynakçı açığı. Öte yandan, bugün kaynak ve kaynakçılık çok daha farklı bir yere geldi ve yöne gidiyor. Devlete, eğitim kurumlarına ve özel sektöre düşen görev; teknik liselerde ve üniversite seviyesinde bu farkındalığı arttırmak ve doğru ekipman ve ders içerikleriyle küresel teknolojiye ve gerekliliklere uyum sağlamak olacaktır.”

“Haksız rekabet söz konusu”

Reis Makina’nın temsilciliğini yaptığı Oerlikon markasından ise sektör sıkıntılarına ilişkin şu açıklamalar geldi: “Sektörde standartlara uymayan Uzak Doğu ürünlerinin piyasada yarattığı bir haksız rekabet ortamı olduğunu söyleyebiliriz.”

“Tüm ürünlerin mutlaka TSE ve EN normlarına uygun şekilde satışa sunulmalıdır”

Yıldız Gaz Armatürleri Genel Müdürü Serdar Tekyıldız sektöre yaptığı değerlendirmede: “Sektörümüzün bugün karşı karşıya olduğu en önemli sorun, güvenlik ve standart şartlarına uygun olmayan, kalitesiz ve taklit ürünlerin hiçbir kontrol ya da denetleme olmadan piyasaya sürülebiliyor olmasıdır. Ürünlerimizin yanıcı ve yüksek basınçlı gazlarla çalıştığı düşünülürse bu şartlara haiz olmayan ürünlerin kullanımının insan ölümlerine varacak kadar önemli tehlikeler arz edebileceği aşikârdır. Ama maalesef bazı ürünler hiçbir garantisi olmadan üretilip piyasaya sürülmekte ve fiyat cazibesi ile satılabilmektedir. Dünyaca kabul gören tüm standart ve kalite şartlarına uygun üretim yapan firmaları haksız rekabetten korumak için yapılacak çalışmalar tüketiciyi de aynı anda korumuş olacaktır. Yetkili kurumlardan ricamız, standart dışı üretimler ve özellikle Uzakdoğu’dan ithal ürünlerin kontrolü hususunda ilgili yönetmeliklerin geliştirilmesi ve tüm ürünlerin mutlaka TSE ve EN normlarına uygun şekilde satışa sunulmasıdır.” ifadelerini kullandı.

#endüstri, #kaynak, #makina