koln

“Dubai Big 5 Show’a Son Defa Katıldık”

Dubai Big 5 Show’a katılan Karbosan adına İhracat Müdürü Başar Topaloğulu’nun görüşlerini aldık. Topaloğulu fuara son kez fuara katıldıklarını belirterek, yaşanan ekonomik olumsuzluklarla birlikte fuar katılım bedelinin çok yüksek olmasının bu kararlarında etkili olduğunu söyledi.

Dubai BIG 5 Show’a katılarak uluslararası arenada sektör ile buluştunuz. Özellikle bu yıl ki Dubai BIG 5 Show’a ilişkin görüş ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Karbosan Zımpara Taşı San. A.Ş. olarak, BIG 5 fuarına sekizinci ve son kez katıldığımızı söylemek zorundayız. Ortadoğu’daki savaş ve mevcut ekonomik durumlardan dolayı ziyaretçi sayısının ciddi oranda düştüğünü gözlemledik. B.A.E. ‘den gelen yerel ziyaretçiler yok denecek kadar azdı. Sektördeki firmaların ana girişten uzak bir holde toplanması ziyaretçi sayısını oldukça olumsuz etkiledi. Bütün bu olumsuz koşulların yanında fuar katılım bedelinin ve B.A.E.’deki hayatın çok pahalı olması da kararımızda etkili oldu. Görüştüğümüz diğer katılımcı firmalar da aynı konulardan yakındılar. Bütün bu olumsuz etkenlere rağmen,  fuarın dört günlük süresi boyunca toplam kırk görüşme gerçekleştirdik. Bu sayıda görüşme yapmamızı Karbosan’ın dünya genelindeki marka bilinilirliğine bağlıyoruz. Bu görüşmelerin büyük bir kısmı profesyonel firmalarla yapıldı. Geri dönüşlerin olumlu olacağına ve hem firma hem de ülkemizin ihracatına katkı sağlayacağına eminiz.

Fuara katılan ve ziyaret eden birçok kişiyle görüşmeleriniz oldu. Bu görüşmelere istinaden sektörün yatırım ve geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Firmalarla yaptığımız görüşmelerde daha çok Ortadoğu’daki ekonomik ortamdan yakındıklarını gördük. Daralan piyasanın ve zorlaşan tahsilatların olduğu ortamda iş yapmanın zor olduğundan bahsedildi. Sektörün geleceğinin kısa dönemde parlak olmadığını üzülerek söylememiz lazım. Özellikle inşaat sektörünün kırılgan yapısını göz önüne alırsak 2019 senesinin sıkıntılı olacağını belirtmemiz gerekiyor. En kısa sürede bölgedeki sıkıntıların sona erip tekrar ekonominin canlanmasını ve ihracatımıza olumlu etkilerinin görülmesini dileriz.