Tomahawk 625 in Garage

Lincoln Electric Türkiye’den Doğru Plazma Kesme Makinesi Seçmenin İpuçları

Kaynak sektörünün lider kuruluşu Lincoln Electric Türkiye, doğru plazma kesme makinesi seçmenin ipuçlarını paylaşıyor. Alüminyum, çelik, sac, bakır gibi malzemelerinin keskin ve pürüzsüz bir şekilde kesilmesini sağlayan bu makineler seçilirken kesim kalınlığı, kesim hızı, kesim kalitesi gibi konuların göz önünde bulundurulması gerekiyor. Lincoln Electric Türkiye yetkililerine göre plazma kesme makinesi seçerken dikkat edilecek diğer konular ise şöyle; makinelerde yüksek frekansa alternatif bir başlangıç seçeneğinin olması, plazma kesme torcunda kullanılan sarf malzemelerinin maliyet ve kullanım ömürlerinin yüksek olması, alım sırasında makinenin test edilmesi ve kesim kalitesinin değerlendirilmesi, pilot arktan kesim arkına, kesim arkından pilot arka geçiş sırasında transfer niteliğinin sağlıklı olması, makine kullanım sırasında görüş açısı genişliği ve görüş kalitesinin iyi olması, taşınabilir bir yapıda ve güvenlikli bir yapıya sahip olması.

 

Güçlü, dayanıklı, kolay kullanımlı ve düşük ağırlıkta ürettiği plazma kesme makineleriyle adından söz ettiren Lincoln Electric Türkiye yeni ürün alacak kullanıcılar için önemli noktalara ışık tutuyor. Lincoln Electric Türkiye yetkililerinin plazma kesme makinesi alımında dikkat çektiği bazı konular şöyle:

En çok kullanılan kesim kalınlığının belirlenmeli

Plazma kesme makinelerinde kesme kapasiteleri ve amper değerleri önem arz ediyor. Bu nedenle, kesim yapılacak parçanın kalınlığına göre amper değerinin belirlenmesi gerekiyor. Genel olarak; 6 mm’lik sac kalınlığı için 25 amper, 12 mm’lik sac kalınlığı için 50-60 amper, 18 mm’lik sac kalınlığı için ise 80 amper kesme akımına sahip olan plazma kesme makinelerinin tercih edilmesi öneriliyor.

Uygun kesim hızı seçilmeli

Hızın önemli olduğu kesim işlemlerinde plazma kesme makinesi üreticilerinin her bir kalınlık için ilerleme hızını belirtmekle yükümlü olmalarının yanında bu tür durumlarda operatörlerin de pratik bir yaklaşımla kesim yapacakları sacın iki kat kalınını kesebilecek kapasitede bir makineyi tercih etmeleri gerekiyor. Örneğin 6 mm sac için 60 amperlik bir makine seçilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise zaman alan uzun kesimlerde makinenin devrede kalma oranının mutlaka kontrol edilmesi. Uzun kesimlerde cihazın aşırı derecede ısınması, dolayısı ile soğuma amacıyla uzun süre devre dışı kalması söz konusu olabiliyor.

Plazma kesme makinesi yüksek frekansa alternatif bir başlangıç seçeneği sunmalı

Çoğu plazma kesme makinesi elektriğin havada iletimini sağlayan yüksek frekansı kullanarak pilot ark oluşturuyor. Ancak yüksek frekanstan dolayı, kullanılan ortamlarda bulunan bilgisayar ya da ofis ekipmanlarının olumsuz etkilenme riski bulunuyor. Bu nedenle, yüksek frekanslı başlangıç nedeniyle oluşabilecek potansiyel sorunları gideren alternatif başlangıç yöntemlerinin kullanılması operatörler açışından güvenli bir tercih olarak görülüyor.

Sarf malzemelerinin maliyet/ömür performansına dikkat edilmeli

Yukarıda bahsedilen noktaların dışında plazma kesme torcunun maliyeti ve kullanım ömrü de makine seçiminde önem arz ediyor. Ürün seçilirken yapısında daha az sarf malzemesi bulunduran makinelere öncelik verilmesi gerekiyor. Daha az sarf malzemesi, daha az değişim dolayısıyla daha az maliyet anlamına geliyor.

Kesim arkından pilot arka geçiş sırasında transfer niteliği iyi olmalı

İyi bir plazma kesme makinesinin kesim esnasında odaklı bir ark sunabilmesinin de şart olduğunu belirten Lincoln Electric Türkiye yetkilileri seçilecek makinede pilot arktan kesim arkına, kesim arkından pilot arka geçiş sırasında transfer niteliğinin de önemli olduğunu vurguluyor. Pilot ark ile kesme arkı arasında çabuk ve sağlıklı bir transfer yapabilen makinelerin tercih edilmesi iyi bir performans elde edilmesini sağlıyor.

Makine kullanılırken oluşan görüş açısı genişliğine ve görüş kalitesine dikkat edilmeli

Bir iş parçası üzerinde çalışılırken ve özellikle geometrik bir şekil kesilirken kesim işleminin net bir şekilde görülebilmesi gerekiyor. Görüş durumu ise torcun sahip olduğu geometri ile doğrudan bağlantılı olduğu için küçük ve derli toplu bir torç daha fazla görüş yeteneği sağlıyor. Bu durum operatörün daha kaliteli sonuçlar elde etmesine olanak veriyor.

Plazma kesme makinelerinin seçiminde güvenlik de büyük bir önem taşıyor. Lincoln Electric Türkiye yetkilileri özellikle ön gaz özelliği bulunan plazma kesme makinalarının tercih edilmesini öneriyor. Bu özellik sayesinde, ark oluşumu öncesinde operatör uyarılabiliyor. Ayrıca, 3 saniyelik öngaz özelliği bulunan plazma kesme makineleri, ark oluşumu öncesinde torç sarf malzemelerinin temizlenmesine de olanak sunuyor.