“Sektör Temsilcileriyle Buluştuk”

Dubai Big 5 Show’ta katılımcı olarak yer alan ATEN A.Ş adına firma yetkilisi Mevlan Korkut Güngör’den bilgiler aldık. Güngör, “Dubai fuarı bizler adına geçen yılki ziyaretçi sayısına eş değer bir fuar; fakat bu fuarı daha ilgili ve ciddi yaklaşım içeren temsilcilerle bir araya geldiğimiz ve bu bağlamda ileriye dönük işbirliklerine daha umutlu baktığımız bir fuar olarak kabul edebiliriz.” dedi.

 Dubai BIG 5 Show’a katılarak uluslararası arenada sektör ile buluştunuz. Özellikle bu yıl ki Dubai BIG 5 Show’a ilişkin görüş ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

2018, hepimizin bildiği üzere çoğu sektör için iniş çıkışlarla dolu bir sene oldu. Bu nedenle özellikle içerisinde bulunduğumuz bu yılı ihracatın her zamankinden daha fazla önem kazandığı bir dönem olarak kabul edebiliriz. Geçen yıl ki katılımcı sayısına kıyasla, bu seneki Dubai Big 5 fuarında özellikle yerli firmalardaki katılım artışının bu durumu destekler nitelikte olduğu görüşündeyiz.
“BIG 5” artık bir marka değeri kazanmış, Asya ve Avrupa’yı bir araya getiren, birçok önemli sektörü içerisinde barındıran ve bunu sürdürebilir hale dönüştürmüş geniş çaplı bir organizasyonken, başta Arap yarımadası olmak üzere, Fas-Cezayir’e kadar uzanan, beraberinde birçok Afrika ülkesinin de ilgi gösterdiği geniş katılımcı kitlesine sahip önemli bir fuar.
Son dönem içerisinde projelerin yoğunluk göstermekte olduğu ilgili ülkeleri temsil eden distribütör ve son tüketicilere ulaşmakta bu fuar sayesinde daha efektif olabilmektedir.
2018-BIG 5 bizler adına geçen yıl ki ziyaretçi sayısına eş değer fakat daha ilgili ve ciddi yaklaşım içeren temsilcilerle bir araya geldiğimiz ve bu bağlamda ileriye dönük işbirliklerine daha umutlu baktığımız bir fuar olarak kabul edebiliriz.
Gayemiz mevcut fuar aracılığıyla gerçekleştirmiş olduğumuz olumlu görüşmeleri anlaşma ve işbirliklerine dönüştürerek daha fazla noktaya ulaşmak, marka bilinirliğini artırmak ve gerek fabrika, gerek milli anlamda ihracat payımızı arttırabilmektir. Bu doğrultuda beklentilerimiz çerçevesinde fuar katılımlarımızı sürdürebilmeyi amaçlıyoruz.

 Fuara katılan ve ziyaret eden birçok kişiyle görüşmeleriniz oldu. Bu görüşmelere istinaden sektörün yatırım ve geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Öncelikle hizmet vermekte olduğumuz abrasiv sektörünün genişlemekte olduğunu, gerek teknolojik yatırım gerekse satış stratejisi olarak her geçen gün öneminin daha da anlam kazandığını gözlemlemekteyiz.
Son dönem içerisinde hedef belirlediğimiz çeşitli ülkelerde dış siyasi kaynaklı meydana gelen ve ne yazık ki ülkemizde de tesir eden çeşitli olumsuzlar yadsınamaz gerçeklerdir. Ancak bu olumsuzluklara karşın, başta Arap yarımadası ve çeşitli Afrika ülkelerinde gerek Türk firmalarımız gerekse harici yabancı yatırımcıların aktif olarak sürdürmekte oldukları ve yine taslak aşamasında bulunan çeşitli projelerin varlığı da gerek sektörel gerekse harici alanlarda bizler için umut verici gelişmelerdir.
Her ne kadar yerel ve global pazarlarda bazı daralmalardan söz ediliyor olsa da, sektörümüz içerisinde sirkülasyonun en azından seviyesini koruyacağını ve proje bazlı artış gösterebileceğini ancak öte yandan sektörel rekabetin de hız kazanacağını öngörmekteyiz.

Eklemek istedikleriniz?

Türk malları çoğu dünya ülkesi için uygun nitelikte, güvenilir ve yine lojistik anlamda konumu itibariyle de önem arz eden pozisyonunu korumaya devam etmektedir.
Özellikle sanayicinin ortak sorunu olan dışa bağımlı hammadde temini ve bu doğrultuda dalgalanma göstermekte olan döviz kurları elbette ki üretim maliyetlerimizi doğrudan etkilemekte ve iç piyasanın da bu nedenle ciddi manada etkilenmesine sebebiyet vermektedir.
Bu bağlamda, zorlu koşullar içerisinde sürdürülmekte olan iç ticaretin yanı sıra ihracat günümüzde her zamankinden de fazla önem kazanmıştır.