koln

“Alanında Tek Olması Sebebiyle Hırdavat Fuarı Son Derece Önemli”

Akhisar ilçesinde inşaat ve hırdavat sektörüne hizmet veren Sayınoğlu Hırdavat Şubat sayımızın esnaf köşesine konuk oldu. Genel olarak esnafın sıkıntı ve problemleriyle birlikte çözüm önerilerini de etraflıca ele alan Sayınoğlu Hırdavat işletmecisi Abdullah Sayın, Akhisar bölgesindeki sektörel durumu bizlere aktararak bilgilerini dergimizle paylaştı.

 Öncelikle firmanızın kuruluşu ve gelişim süreci hakkında bilgi verir misiniz?

 Firmamız 2018 yılında limited şirket bünyesinde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Limited şirketin kuruluşu 2018 yılı olsa da ticari hayatımız çok eskiye dayanmaktadır. Şirketin tek ortağı olan Osman Sayın uzun yıllar gıda sektöründe ticaretle uğraşmıştır. Bu sebeple farklı bir sektör de olsa firmamızın geçmişi doksanlı yıllara dayanmaktadır.

Firmanızın ürün gamı hakkında bilgi verebilir misiniz? Hangi markaların satışını gerçekleştiriyorsunuz?  Kendi üretiminiz veya markanız varsa bahsedebilir misiniz?

 Firmamızın hedefi inşaat ve sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan bütün ürünlerin satışını yapmaktır. Bu bağlamda denilebilir ki bölgede faaliyet gösteren firmalar arasında en geniş ürün yelpazesine sahip firmayız. Örneğin bölgede faaliyet gösteren firmalar arasında Ege yıldız sıhhi tesisat malzemeleri ve Samet menteşe ürünlerini birlikte satan hiçbir firma bulunmamaktadır. Yine inşaat yapan bir kişi temelden çatıya kadar ihtiyaç duyduğu; mebrandan tutun da çivi, köpük, silikon sıhhi tesisat, su armatürü ve kapı koluna kadar her şeyi işletmemizden temin edebilmektedir.

Bayiliğini yaptığınız markalarla ilgili yaşadığınız bir sıkıntı var mı? Üretici firmalardan beklentileriniz neler? Yeni ürünlerle ilgili teknik olarak detaylı bilgiye ulaşabiliyor musunuz? Neler söylemek istersiniz?

 Bayiliğini yaptığımız firmaların verdiği hizmetlerden genel olarak memnunuz. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin sonucu olarak, ürünün fabrikadan çıkış fiyatı piyasadaki fiyatından daha pahalı hale gelmiştir. Örnek vermek gerekirse 1 adet silikonun fabrikadan çıkışı 10 lira iken aynı ürün piyasada 6 liraya alınıp satılmaktadır. Üreticilerin bu tür farklılıkları en aza indirmek için önlemler alması gerekmektedir.

Satış pazarlama faaliyetlerinizi nasıl yürütüyorsunuz? Satış sonrası hizmet ile ilgili neler söylemek istersiniz? Müşterilerinizin ihtiyaç ve talepleri ne yönde oluyor? Yönlendirme yapıyor musunuz?

 Ticari faaliyetimizi gerçekleştirdiğimiz Akhisar bölgesinde, müşteriler nispeten kırsal bölge insanından oluşmaktadır. Bu durum müşterinin satıcıdan beklentisini dolayısıyla satıcının yani bizlerin pazarlama ve satış sonrası davranışlarını etkilemektedir. Bu bağlamda bulunduğumuz bölgede ticaret, kişilerin birbirini tanıması ve ikili ilişkiler üzerine bina edilmekte ve satış sonrası hizmette bu çerçevede devam etmektedir. Örnek vermek gerekirse; teknik aletin satışını yapıp faturasını kesiyor ve garanti belgesini düzenleyip müşteriye teslim ediyoruz, daha sonra ürün arızalandığında müşteri ürünü servise götürmek yerine bize getiriyor bizden tamir etmemizi istiyor biz de ürünü servise gönderiyoruz.

 Üretici firmanın tanıtım, reklam ve kampanyaları sizleri ne derece etkiliyor? Satışlarınızın artmasında etkili olduğunu düşünüyor musunuz?

 Satışını yaptığımız ürünlerin tüketicileri genellikle ustalardan diğer bir ifadeyle ürünü tanıyan bilinçli kişilerden oluşuyor. Bu çerçevede çoğu zaman müşteri satın alacağı ürün hakkındaki deneyimi bizimkinden fazla oluyor. Bu durum pazarlama stratejimizi etkilediği gibi reklamın ürünün satış miktarı üzerindeki etkisini de etkiliyor. Örnek vermek gerekirse uzun süredir piyasada bulunan bir firmanın avuç taşlama ürünü eğer müşterilerin beklentilerine karşılık veriyorsa reklamı yapılsa da yapılmasa da müşteri o ürünü istiyor biz de tedarik ediyoruz. Ancak bu reklamın hiç etkisi olmadığı anlamına gelmemeli; zira markanın reklamının görünür olması bazen markaya olan güveni artırıyor. Ayrıca yeni çıkan bir ürün ya da mevcut ürüne eklenen yeni biz özellik söz konusu olduğunda reklamın etkisi fazla oluyor ürünün satışını kolay kılıyor. Firmaların yaptığı kampanyalara gelince kampanyalar diğer sektörlere göre ürünün satışını daha az etkiliyor diyebiliriz.

 İnşaat sektörü ile nalbur ve hırdavat sektörünün gelişimi doğru orantılı mı? Satışlarınıza etkisi ne yöndedir?

 Hırdavat ve Nalbur sektöründe ticaret yapan herkes bilir ki, inşaat sektörü, klasikleşmiş bir deyişle sektörün lokomotifidir. Çünkü hırdavat ve nalbur sektörünün müşterileri olan soğuk demirciden tutun da marangoz, mermerci, sıhhi tesisatçıya kadar hepsi inşaat sektörüne hizmet vermektedir. Dolayısıyla inşaat sektörü aslında bütün bu meslek guruplarının icra ettiği işleri içine alan üst bir kavramdır. Hal böyle olunca inşaat sektörünün gelişmesi ya da yavaşlaması hırdavat sektörünü doğrudan etkilemektedir.

Bölgenizin ekonomisi ve sanayi gelişim hızı ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Bölgemizin liman kenti İzmir’e yakın olmasının yanında İzmir – İstanbul yolu güzergâhında yer alması bölgemizin gelişmesinde olumlu etkisi olmaktadır. Bu kapsamda bölgeye kurulan organize sanayi de bölgemizin gelişmesine etkili olmuştur. Ayrıca ovanın verimli topraklarında yapılan tarımda ekonominin gelişmesini olumlu etkilemektedir. Bütün bu unsurlar bölgemizin gelişmesini her geçen gün daha büyük bir pazarın oluşmasını sağlamaktadır.

 Bölgenizde hırdavat ve nalbur sektöründe ki rekabet ortamını nasıl değerlendiriyorsunuz?

 Denilebilir ki ege bölgesindeki en zor rekabet ortamı bizim bölgemizde yer almaktadır. Aslında pazar bakımından çok dar olmamasına rağmen belki de yıllardır süregelen ticaretin bir sonucu olarak rekabet ortamı diğer bölgelere göre çok zordur. Bu zor rekabetin sonucu olarak ta satıcıların kar marjı düşmektedir.

2019 yılı için öngörüleriniz nelerdir? Genel itibariyle sektörel anlamda gelecek yıldan beklentileriniz neler?  

 İnşaat sektörü ekonomik gelişmelerden en çabuk etkilenen sektör olması nedeniyle inşaat sektörüne bağlı çalışan hırdavat ve nalbur sektörleri de ekonomik gelişmelerden hızlı etkilenmektedir. 2018 yılı içerisinde yaşanan kurdaki yükseliş maliyetleri yükseltirken faizde yaşanan artış talepte düşüşe neden oldu. Faizler nedeniyle arzın düşmesinin üstüne bir de maliyet yüksekliği nedeniyle fiyatların artması eklenince piyasa bir nevi boğuldu. Temennimiz 2019 yılında hem küresel hem de bölgesel piyasaların daha iyi olmasıdır. Ancak şahsi öngörüm bu durgunluğun biraz daha devam edeceği yönündedir.

Sizce Nalbur ve Hırdavat sektörü ile ilgili yaşanan sıkıntılar nelerdir? Bu konuda çözüm önerileriniz var mı?

Kanaatimce hırdavat ve nalbur sektörünün en büyük avantajı aslında en büyük sıkıntısının temel nedenidir. Şöyle ki; bu gün hırdavat ve nalbur sektöründen başka hiçbir sektörde istediğiniz ürünü dilediğiniz zaman nakit paraya çeviremezsiniz. Örneğin gıda sektöründe fiyatı ne kadar düşürürseniz düşürün belli bir miktarın üstünde ürün satışı yapamazsınız çünkü satılan ürünlerin son kullanma tarihi olması sebebiyle uzun süreli stok mümkün değildir. Ancak hırdavat ve nalbur sektöründe durum çok farklı kişi istediği zaman elindeki ürünün fiyatını indirmek suretiyle elindeki malı paraya çevirebilir. Kanaatimce bu durum sektörün en büyük artısıdır. Ancak malın nakde çevrilmesi çoğu zaman vadeli alınan malın peşin satılması yoluyla finansman sağlanmakta bu da piyasada çok farklı fiyatların bulunmasına bazen ürünün değerinin hatta maliyetinin altında alınıp satılmasına neden olmaktadır. Bu durum bazen çok büyük avantaj nedeniyken çoğu zaman dezavantaja dönüşmektedir. Bu sorunu çözmek üretici veya ana dağıtıcı büyük toptancıların vadeleri, enflasyon ve faiz oranlarını dikkate alarak, belirlemesi ile mümkün olacaktır.

 E- ticaret siteleri (nalbur-hırdavat malzemeleri üzerine) hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Sektörün geleceğini nasıl değerlendirirsiniz?

 E-ticaret siteleri son zamanlarda kullanımı artan ve suiistimale açık mecralardır. Arada her ne kadar tanınmış büyük firmalar olsa da alıcı ve satıcının birbirini tanımaması alıcının çoğu zaman satıcıyla birebir temas kuramaması nedeniyle alıcı bazı haklarını kullanmakta zorluk çekmektedir. Diğer bir taraftan ülkenin her yerinden hatta bazen yurt dışından satıcıların aynı anda ürününü pazarlayabilmesi hem avantaj hem de dezavantaj oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle satıcı e-ticaret sayesinde bütün dünya pazarına ulaşma imkânına kavuşurken bir anda bütün satıcılarla rekabet etmek zorunda kalmaktadır. E- ticaretin en büyük etkilerinden biri de e-ticarete kayıtsız kalamamaktır. Bu gün artık tüketicilerin büyük çoğunluğu interneti yani e-ticaret sitelerini fiyat kontrolü amacıyla kullanmaktadır. Örneğin perakende satış yapan bir dükkâna giren bir tüketici önce raftaki ürünün satışına bakmakta daha sonra internete girip e ticaret sitelerindeki fiyatları kontrol etmektedir. Bu durum da biz satıcıları çok fazla yormaktadır. Aslında e-ticaret siteleri ile dükkân satışlarını karşılaştırmak haksızlıktır. Zira dükkânda satış yapan biriyle e-ticaret sitesi üzerinden satış yapan birisinin malın maliyetinden tutun da verdiği hizmete kadar birçok alanda farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkları anlatmak belki sayfalar süreceğinden burada kısa kesmek istiyorum. Son olarak söylemek istediğim e-ticaret siteleri şuan bir avantaj gibi gözükse de uzun vadede geleneksel ticaretin tekrar önem kazanacağını düşünüyorum.

 2019 yılı Mart ayında 3.İstanbul Hırdavat Fuarı düzenlenecek. Uzun yıllardır sadece hırdavat ve nalbur alanında bir fuar düzenlenmemişti. Bu açıdan düşündüğünüzde hırdavat fuarından beklentileriniz nelerdir?

 Düzenlenecek fuar alanında tek olması sebebiyle fuarın son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle bizim gibi büyük şehirlerin dışında ticaret yapmaya çalışan kişiler bakımından benzersiz bir deneyim sunmaktadır. Bu sebeple fuarın düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür etmek istiyorum. Fuardan beklentim gelince bir perakende satıcı olarak tabii ki öncelikle daha fazla toptancı ya da üreticiyle tanışmak ve ayrıca yeni ürünleri görebilmektir.

 Son olarak neler eklemek istersiniz?

Hırdavat sektörüne girmeden önce sektöre ilişkin yaptığım araştırmalarda gördüm ki sizden başka bu tür yayın yapan sektörün nabzını tutan başka bir yazılı yayın bulunmamaktadır. Bu sebeple derginizin çok önemli bir boşluğu doldurduğuna ve son derece önemli olduğuna inanıyorum. Son olarak belirtmek isterim ki son dönemde hem küresel hem de yerel piyasalarda yaşanan olumsuzluklar sektörü olumsuz etkilemektedir. Umarım en kısa sürede piyasalardaki bu olumsuz hava değişir ve işler düzene girer.